Doorzoek website

Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste informatie

Voer opdrachten uit voor Rijkswaterstaat via Circle8

Strategisch contractmanager herhalingsaanvraag

Utrecht
On-site
12 maand(en)
36 uur
1 januari 2024
Solliciteerarrow internal

Functieomschrijving:

Aansprekend, complex, multidisciplinair en maatschappelijk relevant; dat zijn de landelijke en regionale projecten van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud. Wil jij medeverantwoordelijk zijn voor het realiseren en onderhouden van toonaangevende projecten met een aanzienlijk afbreukrisico op politiek-bestuurlijk en/of technisch-veiligheid kritisch gebied?

Ga dan bij ons aan de slag als strategisch Inkoop- en contractmanager.

Wat ga je doen?

De opgaven van Rijkswaterstaat doen er toe. Ze zijn uitdagend, belangrijk en interessant. Het vraagt van jou om grensverleggend te denken en te handelen. In deze dynamische projectomgeving vertegenwoordig je Rijkswaterstaat op tactisch- en strategisch niveau.

En daar voel jij je helemaal op je plek. Je gaat professioneel om met de grote belangen die er spelen en weet welke in- en externe spelers en stakeholders je bij je project moet betrekken. Met je verbindende kwaliteiten en natuurlijke flair overbrug je tegenstellingen en stuur je op een voorspelbaar verloop van de werkzaamheden.

Je houdt je bezig met contractvoorbereiding, - aanbesteding en -uitvoering. De inkoopstrategie formuleer je samen met je team en vertaal je naar een passende contractvorm. Omvangrijke contracten stem je af met opdrachtgevers en -nemers en je ziet erop toe dat contracten voldoen aan de geldende kaders, richtlijnen en randvoorwaarden. Risico’s heb je scherp in beeld en je adviseert betrokkenen tijdig over de impact ervan en de te nemen maatregelen.

Rijkswaterstaat en marktpartijen gaan zich de komende jaren inzetten voor een brede transitie in de infrasector. Een sector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst.

Dit gebeurt onder meer door in nieuwe projecten ervaringen op te doen met nieuwe samenwerkings- en contractvormen, doorontwikkeling van lopende pilots en kennis te vergroten door onderzoek. Dit staat in het plan van aanpak ‘op weg naar een vitale infrasector’. Je denkt en werkt vanuit de sterke samenwerking met opdrachtnemers. Als inkoop-en contractmanager vervul je een cruciale rol in het realiseren van deze doelen.

Wat wij aan jou waarderen

Als gemachtigde van de opdrachtgever ben jij het aanspreekpunt voor de opdrachtnemer. Je zoekt veelvuldig afstemming met je stakeholders, vooral marktpartijen, en creëert draagvlak voor de wijze waarop jij het contractmanagement vormgeeft. Je hebt visie hoe inkoop-en contractmanagement zich verder kan ontwikkelen. Je initieert veranderingen en verbeteringen en draagt bij aan beleidsvorming in het vakgebied. Binnen en buiten Rijkswaterstaat deel je actief je kennis en ervaring om zo te leren en te ontwikkelen. Je bent een boegbeeld voor inkoop-en contractmanagement binnen Rijkswaterstaat.

Dankzij je ruime ervaring met projectmanagement gebruik je probleemloos verschillende managementstijlen en zet je mensen en middelen efficiënt in. Je projectteamleden kunnen rekenen op jouw coaching.

Competenties

  • Verbindend leiderschap
  • Inventief
  • Politiek bestuurlijk sensitief
  • Richting gevend
  • Resultaatgericht

Resultaat opdracht

Aanbesteden en realiseren van grote infra projecten zoals bruggen, sluizen, tunnels

Over de klant:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Eisen:

  • Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal een technische/juridische of bedrijfskundige opleiding op WO niveau.
  • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 7 jaar werkervaring met aanbesteden en contractmanagement van technisch zeer complexe infraprojecten. Onder technisch zeer complex verstaan wij: tunnels, sluizen of beweegbare bruggen met een financiële omvang grote dan €100 miljoen.
  • De kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring van bestuurlijke processen, besluitvorming, beïnvloedingen en heeft geopereerd in een bestuurlijk complexe omgeving waarin hij conflicterende belangen moest overbruggen. Onder complexe omgeving verstaan wij; meerdere stakeholders met verschillende belangen.

Wensen:

  • De kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met en werken in een Integraal projectmanagement model
  • De kandidaat beschikt over de genoemde competenties en vaardigheden (toetsbaar op basis van CV, motivatiebrief en/of mogelijk gesprek).

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 17 juli 2024, voor 10:45 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Bandbreedte tarief€ 122,50 / € 132,25

Graag eisen en wensen kort uitwerken als voorblad en geen persoonlijke gegevens op CV

Optie tot verlenging : Ja, 2 x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht

Solliciteerarrow internal
Deel opdracht:

Vragen over je sollicitatie?

Vragen over je sollicitatie?

Philip Speekenbrink

Recruiter Circle8

Maandag t/m vrijdag

Opdrachten uitvoeren voor Rijkswaterstaat in vier simpele stappen

Draag op veel verschillende manier bij aan het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid van Nederland, met de ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen.

Reageren

Zie je een opdracht die je aanspreekt? Solliciteer dan direct via onze website.

Gesprek met Circle8

We kijken of jouw profiel goed aansluit op de wensen van de klant. Daarna nodigen we je uit om kennis met ons te maken.

Ontmoeting met Rijkswaterstaat

Is het gesprek goed verlopen? Dan nodigen we jou uit voor een ontmoetingsgesprek met Rijkswaterstaat.

Contract in orde maken

Vind jij ons leuk en wij jou? Dan maken we het contract in orde en kan jouw reis bij Rijkswaterstaat via Circle8 echt beginnen!