Doorzoek website

Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste informatie

Voer opdrachten uit voor Rijkswaterstaat via Circle8

Adviseur civiele techniek GVO

Haarlem
Hybride
12 maand(en)
36 uur
15 juli 2024
Solliciteerarrow internal

Functieomschrijving:

PPO werkt nauw samen met Grote Projecten en Onderhoud (GPO). PPO en GPO hebben veel raakvlakken. Beide zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces.

Je gaat werken binnen het technisch onderhoudsteam van Projecten Programma’s Onderhoud (PPO) voor de regio Noord-Holland. Binnen dit team heb jij een inhoudelijke rol en ben jij onderdeel van het web tussen alle ketenpartners zoals de externe opdrachtnemers, de assetmanagement collega’s van RWS, de specialistische technisch adviseurs, je teamleden en de collega’s van bediening (verkeercentrale).

Opdrachtomschrijving

Bij het onderhoud van snelwegen kijk je met een scherp oog naar de zorgvuldige omgang met de wegbouwkundige constructies waaronder het dagelijks onderhoud en groot variabel onderhoud. Je beschikt daarvoor over een generalistische kennis op het gebied van civiele techniek. Je bevindt je in een dynamische omgeving van contracten voor onderhoud en vervanging en renovatie van onze infrastructuur. Je werk is technisch uitdagend en bestrijkt het gehele vakgebied van de civiele infrastructuur en heeft raakvlakken met civiele techniek met name gericht op wegen en kunstwerken in ons areaal. Je adviseert op basis van je inhoudelijke kennis en ziet bij alle projecten toe op de toepassing van de gestelde eisen op het gebied van ontwerp, effecten en techniek.

Hier haal jij voldoening uit

Jouw werk wordt gekenmerkt door een grote dynamiek en strakke deadlines. Daar krijg jij energie van. Je werk is technisch uitdagend en bestrijkt het gehele vakgebied van civiele techniek. Ook borg je de raakvlakken van jouw vakgebied met andere vakgebieden zoals werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Je levert inhoudelijke expertise alsmede algemenere inbreng en coördinatie tijdens het volledige assetmanagementproces. En voor de meest complexe technische vraagstukken schakel jij de juiste specialisten of collega’s in, om samen oplossingen te vinden.

Wat wij aan jou waarderen

Als adviseur zie jij erop toe dat de projecten voldoen aan de gestelde eisen rondom ontwerp, effecten en techniek. Je stelt uitgangspuntennotities, systeem- en vraagspecificaties en kostenramingen op. Je bent in staat onderhouds- en renovatievoorstellen van externe opdrachtnemers te beoordelen op kwaliteit en toetst de uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van de opdracht en de overige gemaakte afspraken. Resultaten leg je vast in rapportages en je beoordeelt oplever- en afleverdossiers. Je signaleert risico’s, afwijkingen en kansen. Zo werk je proactief toe naar een passend resultaat in samenwerking met de ketenpartners.

Je hebt oog voor duurzaamheid, innovatie en veiligheid, bent alert op nieuwe ontwikkelingen en technieken en benut actief jouw netwerk om kennis te delen en te verbreden. Je draagt bij aan de verbetering van landelijke kaders, werkwijzen en standaarden van het technisch werkproces binnen het project. Je hebt nauw contact met je collega’s en houdt samen de kwaliteit en kennis van het vakgebied en het areaal op peil. Ook ben je bereid te helpen bij andere projecten wanneer de nood daar hoog is.

Wat ga je doen

Specialistische kennis op het gebied van wegenbouw in alle fases van aanleg en onderhoud. Deze kennis is de laatste jaren nog belangrijker geworden voor Rijkswaterstaat om een betrouwbare opdrachtgever te kunnen zijn in de samenwerking met de markt.

Als civiel technisch adviseur heb jij onder andere de volgende taken en werkzaamheden:

 • Formuleren van nieuwe projectopdrachten en in kaart brengen van de eisen van de klant (opstellen Klanteisen specificatie);
 • Mede analyseren van het Project Opdracht Formulier (POF) / scopeformulier op probleemstelling, doelstelling, inhoud en risico’s en doen van voorstellen voor verbeteringen en mede bedenken van mogelijke oplossingsrichtingen;
 • Opstellen van kostenramingen, systeem- en vraagspecificatie voor zowel nieuwe contracten als wijzigingen op lopende meerjarige onderhoudscontracten;
 • Een bijdrage leveren bij het opstellen van het eisendeel van de vraagspecificatie.
 • Je signaleert (technische) risico’s, afwijkingen en kansen, en draagt proactief de passende oplossingen aan.
 • Beoordelen van technische documenten van aannemers (bijvoorbeeld ontwerp- en uitvoeringsplannen) op kwaliteit en maakbaarheid en toets je de uitgevoerde werkzaamheden aan de contracteisen;
 • Vastleggen van resultaten in rapportages (bv door objectbezoeken) en beoordelen van op- en afleverdossiers;
 • Opstellen schriftelijke en mondelinge (toets-)adviezen ter besluitvorming.

Samen met anderen

Je werkt uiteraard actief samen met de TM en de rest van het team. Je hebt inzicht in de interne en externe omgeving en hebt gevoel voor de belangen die er spelen. Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen en gevoeligheden en krachtvelden in de organisatie en omgeving en handelt ernaar. Binnen het projectteam deel je verder als inhoudelijk expert je kennis en ervaring. Je communiceert tijdig naar betrokken spelers over relevante ontwikkelingen.

Meest essentiële competenties

 • Je bent communicatief overtuigend en pragmatisch ingesteld.
 • Je bent teamspeler en kunt ook goed zelfstandig werken.

De adviseur techniek draagt door het leveren van inhoudelijke expertise bij aan het realiseren van groot onderhoud op verschillende systeemdelen van de Ring Amsterdam.

Over de klant:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Eisen:

 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde hbo opleiding op het gebied van civiele techniek. 
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met adviserende en coördinerende taken in relatie tot contracten voor onderhoud, reconstructies en aanleg.
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beoordelen van technische documenten van aannemers (bijvoorbeeld ontwerp- en uitvoeringsplannen) op kwaliteit en maakbaarheid en met het toetsen van de uitgevoerde werkzaamheden t.a.v. de contracteisen.
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met opstellen van kostenramingen, systeem- en vraagspecificatie voor zowel nieuwe contracten als wijzigingen op lopende meerjarige onderhoudscontracten.
 • De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA). 

Toelichting: 

Geldige diploma’s dragen het VCA/VCU-logo, de vermelding ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA’, de naam van het Examencentrum VCA, kandidaat naam, geboortedatum en VCA diplomanummer. 

Bij het niet benoemen van VCA gegevens in het CV van de kandidaat en hierdoor de verificatie in het Centraal Diploma Register (CDR) https://www.vca.ssvv.nl niet kan plaatsvinden zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

Wensen:

 • De kandidaat heeft kennis van en ervaring met moderne contractvormen (UAV-gc) voor infrastructurele werken en heeft tevens kennis van en ervaring met de toepassing van systems engineering, systeemgerichte contractbeheersing en het verificatie- en validatieproces.
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met data- en assetmanagement, omgevingsmanagement, integrale veiligheid en risicogestuurd werken.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring heeft met het IPM-rollenmodel.

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 22 juli 2024, voor 14:00 uur je recente CV in Word + onderbouwing van de eisen en wensen (als voorblad) en je all-in uurtarief excl. BTW.

Bandbreedte tarief: € 83,75/ € 92,50

Optie tot verlenging : Ja, 3x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht.

Bijzonderheden AVG: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens mogen zichtbaar zijn op het format.

Solliciteerarrow internal
Deel opdracht:

Vragen over je sollicitatie?

Vragen over je sollicitatie?

Yvette Ronteltap

Recruiter Circle8

Maandag t/m vrijdag

Opdrachten uitvoeren voor Rijkswaterstaat in vier simpele stappen

Draag op veel verschillende manier bij aan het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid van Nederland, met de ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen.

Reageren

Zie je een opdracht die je aanspreekt? Solliciteer dan direct via onze website.

Gesprek met Circle8

We kijken of jouw profiel goed aansluit op de wensen van de klant. Daarna nodigen we je uit om kennis met ons te maken.

Ontmoeting met Rijkswaterstaat

Is het gesprek goed verlopen? Dan nodigen we jou uit voor een ontmoetingsgesprek met Rijkswaterstaat.

Contract in orde maken

Vind jij ons leuk en wij jou? Dan maken we het contract in orde en kan jouw reis bij Rijkswaterstaat via Circle8 echt beginnen!