Doorzoek website

Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste informatie

Voer opdrachten uit voor Rijkswaterstaat via Circle8

Adviseur Waterkwaliteit modellen Landelijk Waterkwaliteitsmodel (LWKM(VNR-65245)

Rijswijk
On-site
9 maand(en)
36 uur
22 juli 2024
Solliciteerarrow internal

Functieomschrijving:

De kandidaat werkt aan de doorontwikkeling van het Landelijk Waterkwaliteitsmodel (LWKM), onderdeel van het Nationaal Water Model (NWM). Met het verbeterde model wil Rijkswaterstaat in 2026 berekingen maken voor de Kaderrichtlijn Water in opdracht van DG Water en Bodem.

De functie betreft voor een groot deel de begeleiding van Deltares en Wageningen Environmental Research (WENR) die de inhoudelijke verbeteringen uitvoeren. Je toetst de opgeleverde producten en onderhoudt de contacten actief met de belangrijkste stakeholders (PBL, RIVM, DGWB, waterschappen).

Het betreft een functie voor twee dagen per week ivm zwangersverlof in de periode van augustus 2024 tot maart 2025.

In de tijd werk je aan de doorontwikkeling van het Landelijk Waterkwaliteitsmodel (LWKM), onderdeel van het Nationaal Water Model (NWM). Zie voor meer informatie LWKM_IPLO. Met het verbeterde model wil Rijkswaterstaat in 2026 berekingen maken voor de Kaderrichtlijn Water in opdracht van DG Water en Bodem. 

Je bent verantwoordelijk voor het functioneel beheer en het operationele aanspreekpunt voor Deltares en Wageningen Environmental Research, de kennisinstituten die de doorontwikkeling uitvoeren. 

In de ambitie om het instrumentarium tijdig geschikt te maken voor Rijk en regio begeleidt je opdrachten aan Deltares en Wageningen. Je toetst de opgeleverde producten en onderhoudt actief de contacten met de belangrijkste stakeholders (PBL, RIVM, DGWB, waterschappen).

De werkzaamheden houden in:

 • Voorzitterschap maandelijks projectleidersoverleg met de projectleiders van Deltares en WENR,
 • Aanwezig zijn bij maandelijks kernteamoverleg (in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Deltares en WenR, PBL en DGWB) en 2-wekelijks NWM-overleg,
 • Vinger aan de pols houden mbt planning en begroting, en bijsturen waar nodig,
 • Opgeleverde producten van 2024 beoordelen en bespreken,
 • Plannen voor 2025 maken en vastleggen voor overeenkomsten met Deltares en Wageningen,
 • Uitwerken vraagspecificatie voor ontsluiting van het LWKM instrumentarium op basis van input waterschappen en in overleg met Kennisinstituten,
 • Acceptatieprocedure doorlopen bij tussentijdse ontwikkelingen LWKM.

Meest essentiële competenties

 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren. En je krijgt zaken geregeld;
 • Je bent gestructureerd, overtuigend en besluitvaardig;
 • Je kunt goed luisteren en verbinden en hebt de communicatieve vaardigheden om de verbindingen tussen de werelden van beleid en uitvoering en tussen modeldeskundigen en gebruikers goed te leggen;

Over de klant:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Eisen:

 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar kennis van en werkervaring met modellen en waterkwaliteit
 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal een universitaire opleiding op master/doctoraal niveau

Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat beschikt over ervaring heeft in het samenwerken met Deltares en Wageningen Enviromental Research 
 • Mate waarin de kandidaat beschikt over de genoemde competenties en vaardigheden op basis van CV

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 19 juli 2024, voor 15:00 uur je recente CV in Word + onderbouwing van de eisen en wensen (als voorblad) en je all-in uurtarief excl. BTW.

Bandbreedte tarief: € 95.-/ € 103,50

Optie tot verlenging : NEE

Bijzonderheden AVG: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens mogen zichtbaar zijn op het format. 

Solliciteerarrow internal
Deel opdracht:

Vragen over je sollicitatie?

Vragen over je sollicitatie?

Yvette Ronteltap

Recruiter Circle8

Maandag t/m vrijdag

Opdrachten uitvoeren voor Rijkswaterstaat in vier simpele stappen

Draag op veel verschillende manier bij aan het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid van Nederland, met de ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen.

Reageren

Zie je een opdracht die je aanspreekt? Solliciteer dan direct via onze website.

Gesprek met Circle8

We kijken of jouw profiel goed aansluit op de wensen van de klant. Daarna nodigen we je uit om kennis met ons te maken.

Ontmoeting met Rijkswaterstaat

Is het gesprek goed verlopen? Dan nodigen we jou uit voor een ontmoetingsgesprek met Rijkswaterstaat.

Contract in orde maken

Vind jij ons leuk en wij jou? Dan maken we het contract in orde en kan jouw reis bij Rijkswaterstaat via Circle8 echt beginnen!