Doorzoek website

Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste informatie

Voer opdrachten uit voor Rijkswaterstaat via Circle8

Procesleider bereikbaarheid

Utrecht
On-site
12 maand(en)
16 uur
1 augustus 2024
Solliciteerarrow internal

Functieomschrijving:

Als Senior procesleider bereikbaarheidsaanpak maak je deel uit van het omgevingsteam binnen het project en leg je verantwoording af aan de omgevingsmanager. Je coördineert alle processen die nodig zijn om te komen tot een breed gedragen uitvoering van het bereikbaarheidsplan. Dit behelst een nadere uitwerking, voorbereiding en implementatie van de maatregelen uit dit bereikbaarheidsplan. 

In jouw rol heb je de primaire focus op de procesmatige aspecten van de bereikbaarheidsaanpak. Denk aan de te volgen processen binnen Rijkswaterstaat, met de samenwerkingspartners en met de stakeholders. Bijvoorbeeld regionale afstemming, afstemming met ZHB/Breikers/WNZ/WNN, afstemming met AO/BO (in afstemming met de omgevingsmanager), etc. Je werkt hierbij nauw samen met de Mobiliteitsmanager bereikbaarheidsaanpak, die primaire focus heeft op de inhoudelijke aspecten van de hinderaanpak (bijvoorbeeld contractafspraken met vervoerders, afspraken mobiliteitsmanagement i.s.m. ZHB/Breikers en uitvoering monitoring en evaluatie). Je neemt voor elkaar waar als de situatie daarom vraagt. 

Je werkt conform de landelijke Rijkswaterstaat Hinderaanpak en implementeert hierbij de geleerde lessen uit eerdere (V&R) projecten. Je houdt rekening met de ontwikkelingen binnen Rijkswaterstaat (projectoverstijgend en gebiedsgericht) en ontwikkelingen in de regio (professionalisering van de samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar en Breikers). Dit alles binnen de randvoorwaarden die het project heeft meegekregen voor de scope van de planfase, tijd, geld en imago. 

Taken en verantwoordelijkheden

Invulling geven aan en bijdrage leveren aan:

 • Borging processtappen landelijke Rijkswaterstaat Hinderaanpak, waaronder: uitvoering bereikbaarheidsplan, opstellen plan en uitvoering van monitoring en evaluatie, inkoop en organisatie bereikbaarheidsmaatregelen.
 • Waar nodig bijstellen en borgen planning en risico’s bereikbaarheidsaanpak
 • Borging samenhang bereikbaarheidsaanpak en interne RWS-processen (beslismomenten/ budgetaanvraag)
 • Coördinatie (uitvoering ligt bij Verkeersmanager)ambtelijke en bestuurlijke processen met omringende wegbeheerders rondom uitvoering maatregelen uit Bereikbaarheidsplan (in samenhang met OM-processen van project, RWS-WNZ, RWS-WNN, Zuid-Holland Bereikbaar en Breikers)
 • Aansturing Zuid-Holland Bereikbaar / Breikers: uitvragen conform WNZ werkwijze, oog houden voor project- en gebiedsdoelstellingen, borging kwaliteit, proces- en contractafspraken, samenhang met andere projecten (gebiedsgerichte benadering). Onderdeel hiervan is het voeren van voortgangsoverleggen (op voortgang contract/deliverables met focus op procesbeheersing, inhoudelijke aansturing ligt bij mobiliteitsmanager).
 • Coördinatie raakvlakken pakketten verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, reis- en route informatie en (bereikbaarheids)communicatie.

Resultaat opdracht

Begeleiden van het intensieve project om te komen tot de uitvoering van het bereikbaarheidsplan

Over de klant:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Eisen:

 • Aangeboden kandidaat beschikt over minimaal een (afgeronde) HBO-opleiding. 
 • Aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met strategisch, tactisch en uitvoerend omgevingsmanagement. 
 • Aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met de werkvelden mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement 
 • Aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met complexe besluitvormingsprocessen voor mobiliteit gerelateerde projecten in een ambtelijk/bestuurlijke omgeving.

Wensen:

 • Aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de RWS-organisatie. 
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met mobiliteitsvraagstukken rondom infrastructuurprojecten 
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met planning en risicomanagement bij complexe besluitvormingstrajecten 
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de volgende specialismen:
  • Gebiedsgerichte aanpak
  • Bedrijvenbenadering
  • Slimme reisinformatie
  • Bereikbaarheidscommunicatie
  • Fietsstimulering

Competenties:

 • Overzicht
 • Daadkrachtig
 • Procesmatig 

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 17 juli 2024, voor 12:00 uur je recente CV in Word + onderbouwing van de eisen en wensen (als voorblad) en je all-in uurtarief excl. BTW.

Bandbreedte tarief: € 106,75 / € 114,50

Optie tot verlenging : Ja, 4x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht

Bijzonderheden AVG: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens mogen zichtbaar zijn op het format.

Solliciteerarrow internal
Deel opdracht:

Vragen over je sollicitatie?

Vragen over je sollicitatie?

Philip Speekenbrink

Recruiter Circle8

Maandag t/m vrijdag

Opdrachten uitvoeren voor Rijkswaterstaat in vier simpele stappen

Draag op veel verschillende manier bij aan het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid van Nederland, met de ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen.

Reageren

Zie je een opdracht die je aanspreekt? Solliciteer dan direct via onze website.

Gesprek met Circle8

We kijken of jouw profiel goed aansluit op de wensen van de klant. Daarna nodigen we je uit om kennis met ons te maken.

Ontmoeting met Rijkswaterstaat

Is het gesprek goed verlopen? Dan nodigen we jou uit voor een ontmoetingsgesprek met Rijkswaterstaat.

Contract in orde maken

Vind jij ons leuk en wij jou? Dan maken we het contract in orde en kan jouw reis bij Rijkswaterstaat via Circle8 echt beginnen!